Kostnadsbärare

Ordförklaring

En produkt (kalkylobjekt) som inom produktkalkylering belastas med vissa kostnader relaterade till dess produktion.

Kategorier

Produktkalkylering