Kortfristiga skulder

Ordförklaring

Konto där skulder som ska betalas inom ett år redovisas.

Kategorier

Redovisning, Balansräkning

Relaterade mallar

2417 Kortfristig del av långfristiga skulder 2020

2421 Ej inlösta presentkort 2020

2441 Leverantörsskulder 2020