Kortfristiga placeringar

Ordförklaring

På detta konto registreras oftast andelar i koncernföretag, egna aktier, och övriga kortfristiga placeringar.

Kategorier

Redovisning

Relaterade mallar

1810 Aktier i börsnoterade bolag 2020