Kort ränta

Ordförklaring

Den marknadsränta som avser lån kortare än ett år.

Kategorier

Ränta