Korsvist ägande

Ordförklaring

Aktiebolag som äger aktier i varandra.

Kategorier

Aktieägare, Aktiebolag (AB)