Korsförhör

Ordförklaring

I rättegång ett sätt att förhöra vittnen som innebär att parterna växelvis förhör vittnet. Korsförhöret inleds med huvudförhör och följs av ett motförhör och eventuellt återförhör.

Underkategorier

Förhör