Korselasticitet

Ordförklaring

När efterfrågan på en vara påverkas av prisnivån på andra varor, vanligtvis på grund av att de kan fungera som substitut för varandra.

Kategorier

Elasticitet