Korrespondenskontrakt

Ordförklaring

En typ av kontrakt som föregås av korresponderar under en tid. När avtalet ska slutas träffas kommer parterna och överens om vilken korrespondens som är relevant och som ska ingå i kontraktet. Upphandlingsprotokoll är en form av korrespondenskontrakt.

Kategorier

Kontrakt