Korrelation

Ordförklaring

Samband. Term inom statistik om samvariation mellan två storheter.