Korporation

Ordförklaring

Särskild sammanslutning bildad av fysiska eller juridiska personer för att ta tillvara ett gemensamt intresse och vars stadgar vunnit statligt erkännande. Exempel på sådana sammanslutningar är studentnation och handelskammare.