KOP

Ordförklaring

Den punkt när en produkt har genomgått standardtillverkning och övergår till specialtillverkning för att anpassas till kunden.

Kategorier

Produktion