Kooperativ

Ordförklaring

En ekonomisk förening som ägs och drivs till förmån för sina medlemmar. I regel har varje medlem en röst.

Kategorier

Ekonomisk förening

Underkategorier

Kooperativ hyresrättsförening