Kooperativ hyresrättsförening

Ordförklaring

Förening som antingen äger hus som den upplåter med hyresrätt, eller hyr hus eller lägenheter som den i sin tur upplåter med kooperativ hyresrätt.

Kategorier

Kooperativ, Hyra