Kooperation

Ordförklaring

En organisation för ekonomiskt samarbete som oftast bedrivs i associationsformen ekonomisk förening. Medlemmarna i en kooperation har en röst var oavsett deras individuella insats.

Kategorier

Ekonomisk förening