Konvoluttestamente

Ordförklaring

Ett dokument innehållande ett testamente som är förseglat och inte får öppnas förrän efter testatorns/testatrixens bortgång.

Kategorier

Testamente