Konvertibelt skuldebrev

Ordförklaring

Ett lån (räntebärande skuldförbindelse) som har tagits av ett aktiebolag genom att ställa ut ett skuldebrev som vid dess löptids utgång helt eller delvis kan konverteras, dvs. bytas ut, mot aktier i bolaget.

Kategorier

Skuld, Gäldenär, Skuldebrev

Underkategorier

Skuldebrev med optionsrätt till nyteckning, Konverteringslån

Relaterade mallar

Villkor för KVB (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2020

Skuldebrev (Order) - Rätt för bolaget och innehavare 2020

Villkor för KVB (Order) - Ensidig rätt för innehavare 2020