Konverteringslån

Ordförklaring

Konvertibla skuldebrev som har ställts ut av bolag i syfte att erhålla fördelaktigare lån ifråga om ränta och säkerhet. Det underliggande skuldebrevet innehåller bestämmelser som ger långivaren rätt att byta ut sin fordran mot aktier eller andelar i det låntagande bolaget.

Kategorier

Konvertibelt skuldebrev