Kontrollrätt

Ordförklaring

Handelsbolags och kommanditbolags rätt att granska bolagets räkenskaper.

Kategorier

Handelsbolag, Kontroll