Kontrollplan

Ordförklaring

Kontrollplanen utgör en handling för att säkerställa att gällande krav uppfylls i samband med ett byggprojekt samt vilka intyg och anmälningar som är aktuella.

Kategorier

Byggentreprenad, Planering, Kontroll

Underkategorier

Slutbevis