Kontrollbalansräkning

Ordförklaring

Kontrollbalansräkning är en balansräkning som bolaget (styrelsen) är skyldig att upprätta när man misstänker att bolagets egna kapital (dvs. tillgångar minus skulder) understiger hälften av aktiekapitalet. Visar det sig att egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet måste styrelsen vidta vidare åtgärder vilket stadgas i ABL.

Kategorier

Balansräkning, Kontroll

Underkategorier

Kallelse bolagstämma, Aktiekapital