Kontroll

Ordförklaring

Att ha kontroll innebär att man har en förmåga att påverka en process eller en verksamhet i den riktning man själv önskar. Kontroll kan även innebära att man granskar en process eller en verksamhet i efterhand för att se att allt har gått som planerat.

Underkategorier

Produktionskontroll, Intern kontroll, Kontrollansvar, Kontrollplan, Kontrollrätt, Kontrolluppgift, Kvalitetskontroll, Egenkontroll, Kontrollbalansräkning