Kontrasignera

Ordförklaring

Att underteckna något i förening med annan. Andrasigneringen benämns kontrasignering och används som en ytterligare kontroll av dokumentet.