Kontraktstid

Ordförklaring

Den tidsperiod som kontraktet gäller för.