Kontraktsstyrning

Ordförklaring

Styrning av verksamheten genom användning av kontrakt med bindande verkan. De flesta verksamheter styrs på ett eller annat sätt genom kontrakt men kontraktsstyrningen har mer framträdande roll när verksamheten utförs av externa entreprenörer eller av interna utförarenheter. Kontraktsstyrning används främst inom kommunal verksamhet.

Kategorier

Entreprenad