Kontraktsränta

Ordförklaring

Kreditavgift. Årsavgift utöver ränta som gäldenär betalar för rätten att disponera ett visst kreditutrymme.

Kategorier

Kreditlimit