Kontraktsprincipen

Ordförklaring

Princip som innebär att en anbudsgivare endast blir bunden av sitt anbud i det ögonblick då det accepteras av motparten. Detta innebär således att anbud kan återtas så länge som de inte är antagna av motparten. Det går att avtala bort kontraktsprincipen, vilket kan vara lämpligt för en större aktör som är beroende av olika anbud i ett större projekt. I större sammanhang skrivs ett anbudsavtal som reglerar en mängd saker, bland annat avtalas rätten att återta anbud bort. I Sverige gäller löftesprincipen.

Underkategorier

Offert, Offertförfrågan, Acceptfrist, Anbud, Accept