Kontraktsbrott

Ordförklaring

Avtalsbrott. När en part underlåter att uppfylla en del av ett avtal eller hela avtalet.

Underkategorier

Positivt kontraktsintresse

Relaterade mallar

Anställningsavtal verkställande direktör 2019

Sekretessavtal ensidigt 2019