Kontrahent

Ordförklaring

En avtalsslutande part.

Kategorier

Kontrahera