Kontradiktoriskt förfarande

Ordförklaring

Processrättslig princip om att ingen skall dömas ohörd. Svaranden i en process skall alltid beredas tillfälle att yttra sig över kärandens eller åklagarens yrkanden och grunderna för dessa.