Kontraborgen

Ordförklaring

Synonymt med underborgen.

Kategorier

Underborgen