Kontoutdrag

Ordförklaring

En utskrift som visar ställningen på ett konto samt vilka transaktioner som gjorts på det under perioden.