Kontoplan

Ordförklaring

En förteckning (plan) över de konton ett företag använder inom bokföringen. Planen bestämmer hur de ekonomiska händelserna (transaktioner) ska klassificeras i bokföringen.

Kategorier

Bokföring

Relaterade mallar

2650 Momsskuld 2020

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2020

1630 Skattekonto 2020

1619 Övriga fordringar hos anställda 2020