Kontoförande institut

Ordförklaring

KI. Den bank eller fondkommissionär som fått tillstånd att sköta aktieägares VP-konton.

Underkategorier

Bank, Fondkommissionär

Relaterade mallar

Protokoll från extra bolagsstämma - Upprättande av avstämningsförbehåll 2020