Kontera

Ordförklaring

Ordna in och bokföra på olika bokföringskonton.

Kategorier

Bokföring

Underkategorier

Bokföringskonto

Relaterade mallar

Kombinerad rese- och utläggsräkning 2021

Fixkassa 2021