Kontantkvitto

Ordförklaring

Ett kontantkvitto är ett kvitto som lämnas ut när kontantbetalning har erlagts. Kontantkvitto används ofta istället för faktura.

Kategorier

Kvitto