Kontantinsats

Ordförklaring

Den del av en betalning som betalas med kontanta medel vid större köp, t ex köp av hus. Vanligtvis betalas resterande del med någon form av kredit.

Kategorier

Lån

Relaterade mallar

Stiftelseurkund - Kontant med villkor 2020