Kontantemission

Ordförklaring

Nyemission som sker genom att aktieägarna tillskjuter pengar. Motsatsen är apportemission där ägarna tillför någon tillgång.

Kategorier

Emission, Bankintyg

Relaterade mallar

Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2019

Checklista kontantemission privat AB 2019

Checklista beslut kontantemission - Privat AB 2019