Kontantemission

Ordförklaring

Nyemission som sker genom att aktieägarna tillskjuter pengar. Motsatsen är apportemission där ägarna tillför någon tillgång.

Kategorier

Emission, Bankintyg

Relaterade mallar

Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2020

Checklista kontantemission privat AB 2020

Checklista beslut kontantemission - Privat AB 2020