Kontantavräkning

Ordförklaring

Används för olika typer av derivat såsom terminer och optioner. Växling av kontanter sker istället för att leverera den underliggande tillgången genom att det dras pengar från utfärdarens depå och sätts in pengar på innehavarens depå.

Kategorier

Derivat