Kontant betalning

Ordförklaring

1. Kontantköp. 2. Betalning med mynt eller sedlar.

Kategorier

Betalning

Underkategorier

Kontantköp

Relaterade mallar

Kontantkvitto 2019

Styrelsens förslag - riktad konvertibelemission (kontant) - publikt ej avstämningsbolag 2019