Konsumtion av brott

Ordförklaring

Se absorptionsprincipen. Det straffskalemässigt svårare brottet konsumerar det lindrigare varvid straffet för det första utökas. Maximum i straffskalan för det grövsta brottet utgör maximum för de absorberade brotten.

Kategorier

Absorptionsprincipen, Brott