Konsumentvaror

Ordförklaring

Varor som är avsedda för konsumenter.