Konsumentvara

Ordförklaring

Handelsvara som är ägnad att förbrukas av en konsument, dvs. inte kommer att vara föremål för handel mellan näringsidkare.