Konsumentprisindex (KPI)

Ordförklaring

Det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.

Kategorier

Inflation, Deflation

Underkategorier

Inhemsk underliggande inflation

Relaterade mallar

Indexklausul - Lokal 2020

Hyresavtal - Lokal 2020

Indexklausul - Arrende 2020