Konsumentköplagen

Ordförklaring

KkL. Lag med tvingande regler som reglerar avtal där en konsument (enskild) köper vara av en näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet.

Kategorier

Näringsidkare, Köplagen

Relaterade mallar

Köpeavtal lös egendom 2020

Reklamation av företag (Neutral reklamation) 2020

Reklamation och hävning av företag vid fel 2020