Konsumentförsäkring

Ordförklaring

Skadeförsäkring som en fysisk person eller ett dödsbo tecknar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Kategorier

Försäkring