Konsulträtt

Ordförklaring

Den del av rätten som berör de regler som är aktuella då någon åtar sig att utföra arbete på uppdrag av annan.