Konsult

Ordförklaring

En konsult är en extern expert inom ett visst området som hyrs in för en kortare eller en längre tid av ett företag.

Underkategorier

Konsultavtal, Konsulttjänster, Underkonsult