Konsulatlegalisering

Ordförklaring

I vissa länder, framför allt arabiska, ställs ibland kravet att faktura och ursprungscertifikat ska vara legaliserade av konsulat. I vissa länder gäller kravet i princip för alla leveranser, i andra länder endast om kunden begär det. Legaliseringen består i att en ambassad eller ett konsulat sätter sin stämpel på fakturan och ursprungscertifikatet. För utförandet av denna åtgärd tar ambassaden resp. konsulatet ut en avgift.