Konsulat

Ordförklaring

Utlandsrepresentation, som har som sin viktigaste uppgift att ta hand om konsulära ärenden. Det kan till exempel gälla att utfärda pass eller att hjälpa personer som hamnat i en nödsituation. Konsulat brukar finnas i större länder som komplement till ambassaderna vilka oftast ligger i huvudstaden.

Kategorier

Ambassad

Underkategorier

Honorärkonsulat