Konstruktionsritning

Ordförklaring

Konstruktionsritningen visar hur en byggnad eller anläggning ska utföras tekniskt.

Kategorier

Byggnad